Hoog contrast
Scroll down
Spelende jongens op een speelveld in Amsterdam Zuidoost

In het Masterplan Zuidoost staat beschreven hoe we de kinderen en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief gaan bieden. Zodat zij net zoveel kansen hebben als mensen in de rest van Amsterdam. Alle belangrijke partijen in Zuidoost doen mee: van overheid tot bewoners en bedrijven.

Zuidoost is een bruisend stadsdeel met veel betrokken bewoners. Toch hebben mensen er problemen met wonen, werk en inkomen. Er zijn zorgen over leefbaarheid en veiligheid. Daar willen we wat aan doen door samen met u de juiste stappen vooruit te zetten. Voor iedereen, maar vooral voor de jeugd.

Bouwwerkzaamheden aan de Arena Boulevard

Het Masterplan Zuidoost is gemaakt door partijen die actief zijn in Amsterdam Zuidoost: bewoners, scholen, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen, politie, justitie, kunst- en cultuurinstellingen, bedrijven, ondernemers, de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam. Samen noemen we ons de Alliantie en gaan we investeren in de toekomst.

Om een zo goed mogelijk plan te maken, zijn we begonnen met de mensen waar het Masterplan voor bedoeld is: de bewoners. Diverse gesprekken, (digitale) bijeenkomsten en ontmoetingen leverden belangrijke informatie op. Zo hebben Alliantie en bewoners samen koers kunnen bepalen en de belangrijkste uitdagingen en kansen in kaart gebracht.

Lachende schoolkinderen in Amsterdam Zuidoost

Het Masterplan gaat over wonen, opgroeien, veiligheid, werken en het ontwikkelen van talenten. Kansengelijkheid staat daarbij centraal. We willen dat elke vooruitgang duurzaam is, dus niet eenmalig maar blijvend.

Als we kijken naar de toekomst, dan streven we naar een beter perspectief voor de jeugd, naar grotere veiligheid voor iedereen en naar duurzame verbetering van de leefbaarheid in Zuidoost.Het Masterplan wil bieden wat nodig is zodat iedereen in Zuidoost zich naar volle potentie kan ontwikkelen.

In het Masterplan staan vijf thema’s centraal: Participatie, Onderwijs, Veiligheid, Wonen en Werken. Per thema ontwikkelen we samen met bewoners activiteiten en plannen. Door voortdurend bij te houden wat we precies doen, zien we welk resultaat het heeft. Als iets niet goed of niet goed genoeg werkt, moeten we bijsturen. Zo werken we stap voor stap toe naar een betere toekomst voor Zuidoost.

Sommige plannen kosten meer tijd dan andere, bijvoorbeeld omdat er nieuwe samenwerkingsvormen voor nodig zijn, er nieuw beleid moet worden gemaakt of nieuwe regelgeving nodig is. En bij de overheid werken we aan transparantie en efficiëntie om dat samen te kunnen doen.

Met zijn allen maken we een mooie toekomst voor Zuidoost mogelijk.

Achter de schermen zijn we hard bezig om een platform te creëren waar alle betrokkenen samen kunnen komen, input kunnen geven en op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. De eerste documenten zijn nu al beschikbaar voor inzage. Download deze hier:

Masterplan Zo=Zuidoost
Recap ZoZoom - januari
Brief stadsdeelcommissie - januari
Brief gemeenteraad - januari

Links naar Zuidoost Spreekt – Pakhuis de Zwijger

Zuidoost spreekt over onderwijs
Zuidoost spreekt over wonen
Zuidoost spreekt over werk
Zuidoost spreekt over veiligheid

Praat met
ons mee!

Heb je vragen of input? We horen het graag. Stuur je bericht naar info@zoiszuidoost.nl

Blijf betrokken en meld je aan om op de hoogte te blijven en mee te denken.


De Alliantie Masterplan Zuidoost / zoiszuidoost.nl respecteert je privacy. We verwerken jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk hier voor meer informatie.

Volg ons op: